Eila Kostamo: Luther!

Nykykirjailijan tulkintaa reformaattori Martin Lutherista (1483−1546)

Vuonna 2017, reformaation juhlavuotena, tuli kuluneeksi viisisataa vuotta siitä, kun kunnianarvoisa isä Martin Luther Wittenbergin augustinolaisluostarista laati kuuluisat 95 teesiään mm. anekauppaa vastaan.

Luther! sisältää kaksi kertomusta: musiikkidraaman tekstin Luther! ja esseekertomuksen Doctor Martinus. Kerronta pyrkii tavoittamaan ”muutamia siivuja” reformaattorin moniaalle haarovasta elämäntyöstä ja pulppuavan luovasta persoonallisuudesta. Luther ja luterilaisuus ovat kaksi eri asiaa.

Kukaan ei olisi voinut ennustaa, vähiten Luther itse, että kutsusta väittelyyn aneteeseistä loppusyksystä 1517 – tavanomaisesta akateemisesta tapahtumasta – lähtisi liikkeelle vyöry, joka johti protestanttien irtautumiseen roomalaiskatolisesta kirkosta. Pian Lutherin nimestä tuli kannattajien taisteluhuuto ja vastustajien kirosana, vapauttaja tai arkkikerettiläinen aina puhujan mukaan. Myös vastapuoli tunnusti ”Saksin härän” voiman. Se oli ajattelun, henkisen tarmon ja vastuuntunnon voimaa, kykyä ja uskallusta mennä asioiden juuriin.

1500-luku oli murroksen vuosisata. Uusia ajatuksia ja todellisuuskäsityksiä virtasi usealta suunnalta järkyttämään piintyneitä uskomuksia. Luther oli yksi tuon aikakauden äänistä, joita yhä kuunnellaan ja joiden vaikutus on kantanut näihin päiviin saakka. Hänen elämänsä koostui erilaisista ja erisisältöisistä kamppailuista munkkina, teologina, kirjailijana, raamatunkääntäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Niin kuin uruissa, hänessä oli lukuisia äänikertoja, myös musiikinystävän ja virrentekijän.

”Tehän tiedätte, että doctor Martinus ei ole vain Theologus ja uskon puolustaja, vaan myös niiden köyhien ihmisten tuki, joita joka kolkasta pakenee hänen turviinsa saamaan apua ja neuvoa viranomaisasioinneissaan, joten näissäkin riittäisi kylliksi tekemistä, ellei hänellä olisi enää muuta työtä harteita painamassa.” (Luther kirjeessään tuomari Anton Unruhelle 13. kesäkuuta 1538)

Osta: Elisa KirjaEllibs

ISBN 9789526613604 (EPUB)
Laajuus: 104 sivua